Czym jest prawo pracy?

Posted by

Prawo pracy jest odrębną gałęzią prawa, która dotyczy ogółu norm społecznych oraz prawnych, które porządkują stosunki pracy. Warto mieć świadomość, że kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki obu stron tych stosunków. W tym artykule wyjaśnimy, czym zajmuje się prawo pracy, a także przybliżymy najważniejsze informacje.

Przepisy prawa pracy

Można śmiało powiedzieć, że jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka jest praca. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej i mówi o tym Konstytucja RP. Z kolei nad warunkami wykonywania pracy państwo sprawuje nadzór. Ważną rolę odgrywa obsługa prawna firm oraz pracodawców. Do tak zwanych wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych Konstytucja wlicza przepisy dotyczące pracy. Źródła prawa pracy to:

  • kodeks pracy
  • ustawy i akty wykonawcze
  • układy zbiorowe pracy
  • porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty

Kodeks pracy

Na szczególną uwagę zasługuje fakt że kodeks pracy został uchwalony w 1974 roku. W tej ustawie są zebrane najważniejsze regulacje związane z obszarem tej gałęzi prawa. Warto wspomnieć, że kodeks jest systematycznie nowelizowany. Nie zmienia to faktu, że coraz więcej naukowców głośno wyraża potrzebę uchwalenia nowego aktu, który będzie dopasowany do czasów współczesnych. Podstawowym pojęciem prawa pracy jest stosunek pracy. Są to relacje, które zachodzą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Więcej na https://www.legalalliance.pl/obsluga-prawna/prawo-pracy

Stosunek pracy

Na podstawie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w określonym przez niego miejscu i czasie, a także pod jego kierownictwem. Z kolei pracodawca jest zobowiązany do wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Jest to dokładnie opisane w art. 22 kodeksu pracy. Należy pamiętać, że przepisy kodeksu pracy nie dotyczą osób zatrudnionych na umowie zlecenie. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Warto czasami sięgnąć po pomoc prawnika, ponieważ przepisy prawa pracy mogą się wydawać dosyć skomplikowane. Najlepiej skierować się do adwokata, jeśli jesteś zmuszony pozwać swojego byłego pracodawcę lub pracownika. Musi to być osoba wyspecjalizowana w prawie pracy, która posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *